พักกับเรา

=================

พักกับเรา พำนักอยู่กับเรา ตื่นเฝ้าภาวนา ตื่นเฝ้าภาวนา

==========================================
Ateliers et Presses de Taze, 71250 Taize-Communaute, France, 1997