ในราตรีอันมืดมน			บทเพลงเทเซ่

===================================

ในราตรีอันมืดมน พระองค์จุดดวงใฟ
ที่เปล่งประกายฉายแสง ไฟแห่งนิรันดร์กาล
ในราตรีอันมืดมน พระองค์ประทับอยู่
พระองค์ประทับอยู่ พระองค์ทรงประทับอยู่==========================================
Ateliers et Presses de Taze, 71250 Taize-Communaute, France, 1997