ในพระองค์			บทเพลงเทเซ่

(El Synyor / In The Lord)
===================================

ในพระองค์ ลูกมั่นใจในพระคุณ
ในพระองค์ ลูกสุขใจ
เมื่อมององค์ มั่นคงไม่หวั่นไหว
แซ่ซ้องร้องอวยชัย พระใกล้ชิดเรา
แซ่ซ้องร้องอวยชัย พระใกล้ชิดเรา


==========================================
Ateliers et Presses de Taze, 71250 Taize-Communaute, France, 1997