กีรีเอ 1

=========================================
กีรีเอ กีรีเอ เอเลอีซอน
กีรีเอ กีรีเอ เอเลอีซอน


==========================================
Ateliers et Presses de Taze, 71250 Taize-Communaute, France, 1997