เชิญถวายพระพร 			(เทเซ่)

(Bless the Lord)
==============================
เชิญถวายพระพร สรรเสริญพระนามพระเจ้า
เชิญถวายพระพร พระเจ้านำทางชีวี


==========================================
Ateliers et Presses de Taze, 71250 Taize-Communaute, France, 1997