บรรดานานาชาติทั้งหลาย

=============================

บรรดานานาชาติทั้งหลาย เชิญมาสรรเสริญพระเจ้า
บรรดานานาชาติทั้งหลาย เชิญมาสรรเสริญพระองค์


==========================================
Ateliers et Presses de Taze, 71250 Taize-Communaute, France, 1997