วิวาห์พาสุขใจ   		อ.ประจงกิจ

=========================

1. เมื่อใจหญิงชาย หมั้นหมาย ให้คำสัญญา
จะครองคู่ชีวา ดังมัจฉา คู่วารี
2. เมื่อใจชายหญิง มีรักจริง ดังคำสัญญา
มั่นคงดั่งภูผา จึงวิวาห์ พาสุขใจ

3. เมื่อชีวิต มีสุขสันต์ ร่วมชีวัน ด้วยสุขศรี
เมื่อทุกข์ภัย มาย่ำยี ร่วมชีวี ด้วยอดทน
4. ตราบจนชีพวาย ใจและกาย จะไม่ผันแปร
มั่นคงในรักแท้ มีเพียงแต่ รักหนึ่งเดียว (ซ้ำข้อ 3-4)