สุขในวิวาห์     		อ.ประจงกิจ

===========================
(รับ) เป็นหนึ่งในพระคริสต์ ร่วมกายจิตในพระองค์
มีสุขรักยืนยง รักซื่อตรงดังสัญญา
สมัครในรักนี้ ด้วยยินดีใจปรีดา
สุขในวิวาห์ สุขล้นใจ

1. เรามาพร้อมใจ เพื่อวิงวอนพระเจ้า
ให้คู่บ่าวสาว มีความรักมั่นคง

2. เรามาพร้อมใจ ขอบพระคุณพระองค์
ที่ได้โปรดทรง ให้ทั้งสองวิวาห์

3. เรามาพร้อมใจ ร่วมในวันวิวาห์
อวยพรนานา ให้ชีวาชื่นบาน

4. เรามาพร้อมใจ ร่วมในความยินดี
ร่วมในพิธี เป็นสักขีพยาน