สัมพันธ์รัก   		ส.ดำเนินสดวก

========================

1. สายสัมพันธ์แห่งความรักนี้ จะพลีมอบเพื่อพระองค์
จะเป็นความหวังหรือความสุขสม บังคมน้อมไหว้ถวายเป็นบูชา
2. สายสัมพันธ์ไม่ลับดับสูญ เพิ่มพูนความรักฝังจิต
ให้คู่บ่าวสาวจงเป็นมิ่งมิตร ชีวิตหวานชื่นราบรื่นทุกคืนวัน

(รับ) ดังวารีและปลาไม่ปรารถนา แยกปลาไปจากวารี
อันความรักซึ่งมี ให้ความสุขศรี มิควรพรากจากกันเลย

3. สายสัมพันธ์แห่งความรักแท้ ไม่แปรเปลี่ยนไปไหนเลย
ยิ่งวันยิ่งหวานดวงใจเปิดเผย
เปรียบเปรยสองคนร่วมกมลและกายเดียวกัน