ความรักรวมเราเป็นหนึ่ง   		อ.ประจงกิจ

=========================================

1) รวมจิตใจสายใยผูกพัน ร่วมชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกัน
ด้วยดวงใจสองเราไม่เปลี่ยนผัน เดินด้วยกันมั่นใจ

2) มอบความรักใจสมัครนี้ ให้แก่กันตลอดชีวี
ดังความรักที่พระคริสต์ยอมพลี เพื่อมนุษย์ทั้งมวล

3) ความรักพระองค์ รวมเราเป็นหนึ่ง เพื่อถวายแด่พระเป็นเจ้า
(แด่พระเป็นเจ้า)
แม้ทุกข์เพียงใด สุขมากเพียงไหน จะขอเป็นหนึ่งเท่านั้น
ขอสัญญาว่าจะเป็นหนึ่งเดียวกัน

4) จับมือกันด้วยความมั่นใจ ไม่หวั่นไหวอุปสรรคใด
สร้างความหวังเสริมพลังเรื่อยไป ตราบชีวันมลาย

========================
เนื้อเพลงอีกแบบหนึ่ง

1) รวมจิตใจสายใยผูกพัน ร่วมชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกัน
ด้วยดวงใจสองเราไม่เปลี่ยนผัน เดินด้วยกันมั่นใจ

2) มอบความรักใจสมัครนี้ ให้แก่กันตลอดชีวี
(เป็นความรักมอบให้เต็มฤดี ไม่มีวันผันแปร)

3) (ความรักมั่นคง รวมเราเป็นหนึ่ง อย่างลึกซึ้งจิตใจและกาย)
(จิตใจและกาย)
แม้ทุกข์เพียงใด สุขมากเพียงไหน จะขอเป็นหนึ่งเท่านั้น
ขอสัญญาว่าจะเป็นหนึ่งเดียวกัน

4) จับมือกันด้วยความมั่นใจ ไม่หวั่นไหวอุปสรรคใด
สร้างความหวังเสริมพลังเรื่อยไป ตราบชีวันมลาย