ความหมายรักแท้    		Lazarus

=========================================

1) ความรักย่อมอดทนนาน รักคือการแบ่งปัน
รักไม่เคยทำให้ใครต้องผิดหวัง รักนั้นไม่หยาบคาย

2) ความรักไม่เห็นแก่ตัว รักนั้นไม่อิจฉา
รักไม่จำความผิดที่รับมา แต่ปรารถนาสิ่งดี

3) รักแท้ให้อภัย เชื่อใจในกันและกัน
ความรักไม่เคยหมดหวัง เป็นพลังให้ก้าวไป
รักแท้ไม่ครอบครอง แต่มอบดวงใจให้กัน
แต่งเติมความฝันของกันและกันอยู่เสมอ

4) ความรักที่แท้จริง คือความรักพระบุตรา
ให้อภัยความผิดทุกครา ยอมมอบแม้ชีวาแก่มนุษย์

==================================
(แทนข้อ 4 ในมิสซาสมรส)
4) ความรักของสองใจ จะให้ไว้เป็นสัญญา
ว่าจะรักตลอดชีวา ตราบจนดินฟ้ามลาย