ชีวิตและแผ่นปัง   		ส.ดำเนินสดวก

=========================================

1) ดั่งธาราลงมาจากแดนสรวงสวรรค์ มอบสุขสันต์ในวันวิวาห์ (ทั่วแดนแสนงาม)
เพิ่มความหมายบำรุงร่างกายและวิญญาณ ด้วยอาหารปังข้าวสาลี

2) จากแผ่นปังอันเป็นกายเดียวของพระองค์ ท่านประสงค์ให้คู่วิวาห์ (ทุกคนนั้นมี)
ความจงรักภักดีซึ่งกันสามัคคี ตราบชีพนี้มลายจากกัน

(รับ) ต่องานสร้างสรรค์ชาวโลกา สิ่งปรารถนาคือความครบครัน
ให้ความรักและความซื้งใจไหนเทียมทัน เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตครอบครัว

3) จากพรชัยอันทรงพลังฝังจิตใจ จะนำไปในการแพร่ธรรม (ทุกวันฝังใจ)
มีรากฐานในพระวาจาและแผ่นปัง ความสุขล้ำในวันวิวาห์