เดินในแสงสว่าง    			ทำนอง: Michael Irwin

คำร้อง: Somchit S.H.B.
===================================

1) องค์พระจิตนำเราสู่เสรี เดินเดินในแสงสว่าง
ผูกพันเราไว้ให้เอกภาพมี เดินเดินในแสงสว่าง

(รับ) เดินในแสงสว่าง เดินในแสงสว่าง เดินในแสงสว่าง
เดินในแสงสว่างของพระเจ้า

2) พระเยซูสัญญาให้ชีวา เดินเดินในแสงสว่าง
ผู้ตายพระองค์ทรงเรียกคืนมา เดินเดินในแสงสว่าง
3) ทรงสิ้นพระชนม์อย่างทรมา เดินเดินในแสงสว่าง
เพื่อไถ่โทษาของชาวโลกา เดินเดินในแสงสว่าง
4) ทรงสิ้นพระชนม์แต่คืนชีวา เดินเดินในแสงสว่าง
ทรงประทานพระจิตฤทธา เดินเดินในแสงสว่าง
5) ความรักพระองค์รักษาปวงข้า เดินเดินในแสงสว่าง
ตาของพระสำแดงเรื่อยมา เดินเดินในแสงสว่าง
6) พระจิตทรงฤทธิ์สถิตดำรง เดินเดินในแสงสว่าง
แสงมรรคาให้ข้าเดินตรง เดินเดินในแสงสว่าง