เชิญเรามาบูชา

===================================

(รับ) เชิญเราเร็วมาบูชาอวยชัย แด่ท่านมหาไถ่สุดใจสุดใจปรีดา

1) จงมาทำเพลงบรรเลงให้เพลิน แซ่ซ้องสรรเสริญอาหารเทวา
2) พระองค์ถวายพระกายแทนปัง ให้เป็นชีวังในวันปัสกา
3) ของเก่าสิ้นไปของใหม่มาแทน สว่างดอนแดนยินดีปรีดา
4) พระองค์ประทานอาหารมื้อค่ำ ให้เราจดจำกระทำต่อมา
5) เป็นอนุสรณ์ถาวรสืบไป เพื่อให้จิตใจอยู่ในคุณา

6) พระองค์สั่งเราทั่วเหล่าคริสตัง ให้เชื่อว่าปังคือพระกายา
7) อีกน้ำองุ่นที่จุนวิญญาณ คือโลหิตท่านตามพระวาจา
8) เรามองบ่ชัดมหัศจรรย์ แต่จงเชื่อมั่นในพระสัจจา
9) ของจริงไม่แจ้งแอบแฝงกำบัง ที่เห็นเป็นปังเป็นเพียงสัญญา
10) ผู้ใดรับปังรับทั้งเลือดเนื้อ บ่มีสิ่งเหลืออย่าได้สงกา

11) เรียกปังว่าศีลแม้วิ่นถูกแบ่ง ก็บ่พลัดแพลงอย่างแคลงวิญญาณ์
12) แม้นรับพร้อมกันกี่พันกี่แสน ก็บ่ขาดแคลนเหมือนกันเอกา
13) แม้เป็นคนชั่วไม่กลัวโทษทัณฑ์ ก็รับเท่ากับรางวัลอาญา
14) คนดีรับทานวิญญาณถาวร อยู่นิรันดรสุขสมหรรษา
15) สัญ(ะ)ลักษณ์หลายที่หมายถึงองค์ ผู้ทรงเป็นปังหล่อเลี้ยงชีวา

16) ลูกแกะปัสกาในพระคัมภีร์ ถูกฆ่าเป็นพลีปลดปล่อยประชา
17) มานนาอาหารประทานครั้งก่อน ยามประชากรร่อนเร่เอกา
18) แต่นี่เป็นปังพลังชีวิต พระองค์สถิตชุบชูวิญญาณ์
19) พระเยซูเจ้าโปรดเฝ้าเมตตา และเลี้ยงบรรดาเหล่าข้าชุมพา
20) ขอจงทรงช่วยอำนวยความสุข อย่าได้พบทุกข์เป็นสุขโลกหน้า