ไชโยแด่พระองค์

===================================

(*)ไชโยแด่พระองค์เสียงลั่นเถิด อัลเลลูยา อัลเลลูยา
ไชโยแด่พระองค์เสียงลั่นเถิด อัลเลลูยา อัลเลลูยา (*)

วันนี้ให้เรามาร่วมฉลองเถิด อัลเลลูยา อัลเลลูยา
วันนี้ให้เรามาร่วมฉลองเถิด อัลเลลูยา อัลเลลูยา

วันนี้จงยินดีที่ความตายได้พินาศไป อัลเลลูยา อัลเลลูยา
ขับร้องเสียงดังดังเพราะพระองค์กลับคืนชีพใหม่
อัลเลลูยา อัลเลลูยา (ย้อน *)