อัลเลลูยา - สาธุการ     	ทำนอง : Rowland H.Pricha

เนื้อร้อง : Somchit S.H.B
===========================

1. อัลเลลูยา สาธุการแด่พระภูบาลผู้ครองโลกา
อัลเลลูยา พระเยซูทรงชัยเกรียงไกร
พระคือราชายินสำเนียงเสียงเพลงกังวานขับขานฤทธา
พระองค์ตระการโดยโลหิตพระองค์บันดาล ความรอดให้โลกจักรวาล

2. อัลเลลูยา เราจะไม่ละทิ้งท่านให้โดดเดี่ยววิญญาณ์
อัลเลลูยา ทรงประทับเคียงข้างไม่ห่างจงอย่าสงกา
แม้ม่านเมฆบดบังดวงตาสี่สิบวาระผ่านพ้นล่วงเลย
พระสัญญาคงมั่นนิรันดร์ ทรงประทับทุกวันเช่นเคย

3. อัลเลลูยา มังสาหารโปรดเลี้ยงวิญญาณบันดาลชีวา
อัลเลลูยา ทรงนำข้า เข้าหาพระองค์ทุกวันเวลา
แทบบาทาบิดาปรานีวิงวอนเพื่อข้าเถิดพระภูมี
ขานขับลำนำด้วยเพลงงดงาม ณ เขตคามอร่ามรุจี

4. อัลเลลูยา พระราชาทรงชัยครอบครองปวงสรรพสิ่ง
อัลเลลูยา โอรสมารีย์ ภูมีครองราชย์แท้จริง
มนุสาสมณะยิ่งใหญ่ เป็นทั้งผู้ถวายเและเครื่องบูชา
เพื่อปวงข้าได้รอดวิญญาณ์ บารมีปกเกล้าทั่วหน้า