อัลเลลูยา

(O Filii)
================

(รับ) อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา

1. โอ้เหล่าบุตราทั้งหมู่ธิดา พระราชาสวรรค์จอมสิริ
จากตายกลับคืนชีวาวันนี้ อัลเลลูยา
2. นางมารีอามักดาเลนา มารดายากอบและซาโลเม
ชวนกันมาชโลมพระกายา อัลเลลูยา
3. ทราบข่าวจากนางมักดาเลนา สองสานุศิษย์ร้อนจิตวิ่งมา
คลาไคลให้ถึงประตูคูหา อัลเลลูยา
4. ส่วนนักบุญยวงอาโปสโตโล รีบร้อนจรมาเร็วกว่าเปโตร
จึงมาถึงประตูคูหาก่อน อัลเลลูยา
5. เทวาประทับอยู่ในคูหา ตรัสตอบแก่พวกนางมารีย์ว่า
พระเจ้าเสด็จคืนชีพมาใหม่ อัลเลลูยา