บทสร้อยและสดุดีที่ 89  		เอากุสติน โมลิ่ง S.J. /  ป.ปรีชาวุฒิ

=============================
(พฤหัสบดี สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ - เสกน้ำมันฯ)
(สร้อยที่ 67)
(รับ) ความรักมั่นคงของพระองค์ ดำรงนิจนิรันดร์


(สดุดี 89)
1) เรา ได้พบดาวิดผู้รับใช้ ของเรา
เรา ได้เจิมเขาไว้แล้วด้วยน้ำ มันศักดิ์สิทธิ์ (รับ)

2) เพื่อ มือของเราจะอยู่กับเขา เป็นนิตย์
และ แขนของเราจะเสริมกำ ลังของเขา (รับ)

3) ความ สัตย์สุจริตและความรักมั่นคงของเราจะอยู่ กับเขา
และ กำลังของเขาจะเป็นที่เชิดชูอาศัย นามของเรา (รับ)

4) เขา จะร้องต่อเราว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของ ข้าพเจ้า
พระ เจ้าของข้าพเจ้าและเป็นศิลาแห่งความรอด ของข้าพเจ้า (รับ)

บทสร้อยก่อนพระวรสาร เอากุสติน โมลิ่ง S.J. / ป.ปรีชาวุฒิ
=============================

(สร้อยที่ 83)
(รับ) ขอสรรเสริญเยินยอแด่พระองค์ ราชาธิราชผู้ทรงเกียรตินิรันดร

(สร้อยก่อนพระวรสาร)
พระจิต ของพระเจ้า สถิตเหนือข้าพเจ้า พระองค์ทรงส่งข้าฯไป ประกาศข่าวดี แก่คนอนาถา

พิธีรื้อฟื้นคำสัญญาการเป็นสงฆ์ ป.ปรีชาวุฒิ
====================================
(บทตอบรับ)

(ก่อ) ข้าแต่พระคริสตเจ้า
(รับ) โปรดฟังเทอญ
(ก่อ) ข้อแต่พระคริสตเจ้า
(รับ) โปรดสดับฟังเทอญ