สำนึกผิด  		บ.พานุพันธ์

===================

1. ยามที่ลูกสุขใจ ยามหมดความทุกข์ตรม
มีแต่ความชื่นชม สุขสมพระองค์อยู่ไหน
2. คราไหนลูกปวดร้าว คราวหมดความชื่นชม
จึงตรมกลับมาหาองค์ วอนขอพระองค์เมตตา
(รับ) ใจลูกทรยศ คิดคดมิรู้บุญคุณ
พระองค์เกื้อหนุนทุกวัน กลับทำให้ช้ำพระทัย
3. ครานี้ลูกกลับใจ ยอมให้คำสัญญา
ใจมั่นคงทุกครา ยามทุกข์ยามสุขขอจำ