บทสร้อยและสดุดีที่ 30	เอากุสติน โมลิ่ง S.J. / ป.ปรีชาวุฒิ

==================================
(พิธีตื่นเฝ้าวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์)
(หลังบทอ่านที่ 4)

*องค์พระเจ้า* ทรงเป็นพละกำลัง และบทเพลงของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอด


(สดุดี 30)
1) โอ้พระเจ้าข้าสรรเสริญเยิน- ยอท่าน ยามคับขันเอ็นดูชู ช่วยข้าฯ
ไม่ยอมให้ศัตรูหมู่ มารมา ประมาทหน้าข้าฯ ได้สมใจปอง
ทรงนำข้าฯ กลับจากโลกคน โชคร้าย โลกคนตายวายชีวีฤ- ดีเศร้า
ข้าอยู่กับผู้อยู่ใต้ลึก ไม่เบา พระเป็นเจ้าชุบชี- วิตดวงจิตไว้ (รับ)

2) ประชากรที่ซึ่งตรงจง บรรเลง ร่วมร้องเพลงสรรเสริญองค์ทรง ยิ่งใหญ่
จงนึกถึงสิ่งที่พระกระ ทำไป และพร้อมใจสรรเสริญ องค์พระทรงฤทธิ์
พระองค์ทรงพระพิโรธโกรธ ฉุนเฉียว เพียงครู่เดียวเหือดหายคลาย จากจิต
ความดีของพระเจ้าเรา เป็นนิจ ชั่วชีวิตมั่น คงยงยืนนาน
ยามกลางคืนมืดค่ำอาจ ร่ำไห้ น้ำตาไหลอาบหน้าพา สงสาร
แต่รุ่งเช้าอรุณฉายกลาย ชื่นบาน ปิติมานยิน ดีปรีดิ์เปรมใจ (รับ)

3) พระองค์ทรงเปลี่ยนเศร้าหายกลาย เป็นดี เสื้อชุดที่ไว้ทุกข์ท่าน ปลดให้
สวมเสื้อแห่งความยินดีปรีดิ์- เปรมใจ ความเศร้าไร้เปลี่ยน แทนแสนยินดี
ข้าฯจะไม่หุบปากเงียบเรียบ สำเนียง จะเปล่งเสียงสรรเสริญไท้ให้ เต็มที่
ทรงเป็นพระเจ้าของข้าประ- ชาชี อัญชลีขอบคุณ ท่านนิรันดร์กาล (รับ)