บทสร้อยและสดุดีที่ 16	เอากุสติน โมลิ่ง S.J. / ป.ปรีชาวุฒิ

==================================
(พิธีตื่นเฝ้าวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์)
(หลังบทอ่านที่ 2)

ข้าพเจ้าพร้อมแล้วพระเจ้าข้า ข้าพเจ้ายินดีทำตามน้ำพระทัย

(สดุดี 16)
1) พระเจ้าทรงธรรม์ พระองค์เท่านั้น ที่ข้าฯเลื่อมใส
พระทรงโปรดปราน ประทานเงื่อนไข จำเป็นสิ่งใด พระให้ทุกประการ
ข้าฯ ยังตระหนัก พระองค์ทรงรัก สถิตชิดสกนธ์
มิมีอันใด ทำให้กังวล ข้าฯมั่นในผล จงรักภักดี (รับ)

2) ข้าฯ เปี่ยมสุขใจ ศรัทธาเลื่อมใส ต่อองค์ทรงศรี
รู้สึกปลอดภัย หทัยยินดี สุขเกษมเปรมปรีดิ์ เนืองนิตย์นิรันดร์
เหตุว่าพระองค์ จะไม่ไสส่ง ข้าสู่โลกันต์
ผู้ทรงรักใคร จักไม่รับทัณฑ์ ให้ดับชีวัน สู่แดนมรณา (รับ)

3) พระจะทรงชี้ วิถีชีวี สุขสันต์หรรษา
ข้าฯแสนสุดที่ ยินดีปรีดา เหตุก็เพราะว่า พระสถิตในใจ
ข้าฯร่าเริงอยู่ เพราะพระอุ้มชู เคียงคู่หทัย
พระช่วยให้รอด ตลอดร่ำไป ข้าฯขอวอนไหว้ เชิดชูบูชา (รับ)