อัลเลลูยา	

==================================
(พิธีตื่นเฝ้าวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์)

อัลเลลูยาอย่างสง่า เอากุสติน โมลิ่ง S.J.
============================
(สดุดี 63)
อัลเลลูยา
อัลเลลูยา
อัลเลลูยา

(ก่อนพระวรสาร) อัลเลลูยา ป.ปรีชาวุฒิ
========================
อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา

(สดุดี 116)
1) ขอขอบพระคุณ พระเจ้าการุณ พระคุณสุดประมาณ
ความรักพระองค์ ดำรงตลอดกาล ขอพระภูบาล ทรงพระเจริญ
ให้ชาวประชา อิสราเอลทั่วหน้า พรรณาสรรเสริญ
ความรักพระองค์ มันคงเหลือเกิน ทรงพระเจริญ ยิ่งยิ่งขึ้นไป

2) พระองค์ทรงชัย เรืองฤทธิ์เกรียงไกร เป็นผู้บันดาล
ให้ชนะศัตรู ขับสู่หมู่มาร ผ่านพ้นภัยพาล สวัสดีมีชัย
ชีวิตข้าฯคง อยู่ยั้งยืนยง ยังไม่ตักษัย
เพื่อเล่าเหตุการณ์ สำราญฤทัย ที่พระโปรดให้ นานาสารพัน

3) ศิลาก่อสร้าง ที่ช่างทิ้งขว้าง เหตุไม่ใยดี
กลับกลายประเสริฐ ล้ำเลิศศักดิ์ศรี เป็นสุดยอดดี ส่วนที่สำคัญ
องค์พระสยัมภู พระองค์เป็นผู้ ทรงทำอัศจรรย์
วันนี้อิ่มเอม ปรีดิ์เปรมเกษมสันต์ ฉลองชัยพร้อมกัน ในวันปรีดา