รอยระลึก			พีรสันติ จวบสมัย

==============================

บนไม้กางเขนข้าฯ เห็นพระองค์ทรงพลีชนม์เพื่อเรา
ลูกทำบาปหยาบช้ามัวเมา ลูกแสนเศร้าร้าวใจ

*** นี่คือรอยระลึกถึงองค์ ผู้ทรงพลีชนม์ชีพวาย
เพื่อชาวเรารอดพ้นความตาย อยู่ใกล้พระองค์ทรงธรรม
พระโลหิตท่วมท้นกายา ทรมานเหลือล้น
หนามแทนมงกุฏท่านสู้ทน จนถึงเขากัลวาร์ ***