มารดาแสนโศกา

(Stabat Mater)
============================
1. มารดาแสนโศกาทรงยืนอยู่ เคียงคู่กางเขนร่ำพิไรถึง
คราเมื่อพระบุตรต้องติดตรึง
2. วิญญาณของท่านตรมทุกข์แสนโศก วิโยคสุดเศร้าปวดร้าวโศกี
ดุจจะต้องแทงด้วยกระบี่
3. โอ้พระนางสมบุญเลิศสตรี เทวีตรอมทุกข์อุกฤษฎ์แสนสุด
มารดาแห่งพระเอกาบุตร
4. ใจแม่นี้หนาสุดแสนโศกา เมื่อมาเห็นบุตรสุดเสน่หา
ต้องทรมานเหลือพรรณนา
5. ใครเลยแลนาอดกลั้นน้ำตา เมื่อมาเห็นแม่พระคริสตเจ้า
ต้องทรมานอย่างสุดเศร้า
6. ใครเลยจะไม่พลอยโศกลำเค็ญ เมื่อมาเห็นพระคริสตมารดา
ร่วมลำบากกับพระบุตรา
7. ด้วยบาปหยาบช้าของประชากร มารดรทนดูเยซูทรมาน
ถูกเฆี่ยนย่อยยับเหลือประมาณ
8. นางเห็นพระบุตรสุดเสน่หา ต้องมรณาโดดเดี่ยวเปลี่ยวใจ
เมื่อวิญญาณจำพรากจากไป
9. ข้าแต่มารดาธารแห่งความรัก สลักใจข้าโศการ่ำไห้
ด้วยท่านทุกวันตลอดไป
10. โปรดให้จิตใจข้าเจ้าเร่าร้อน รักอาวรณ์ในพระคริสตเจ้า
หวังให้สบพระทัยพระเจ้า
11. ข้าเจ้าเหล่าลูกมาขอแบ่งปัน รับเอาโทษทัณฑ์บรรทุกเหนือเกล้า
กับพระบุตรและพระแม่เจ้า
12. ข้าแต่พระมารดาเสน่หา โปรดตราสลักลงในใจเรา
รอยบาดแผลของพระบุตรเจ้า
13. ตราบใดปวงข้ายังมีชีวี จะขอโศกีคร่ำครวญด้วยท่าน
และพระเยซูทุกวันวาร
14. ณ วาระสุดท้าย ปลายชีวา ขอท่านเมตตาโปรดแก่วิญญาณ
ความรุ่งเรืองในแดนวิมาน