มหาทรมาน

=================================
1. วันศุกร์พระเยซู ได้ขึ้นสู่เขากัลวาร์
ทรงเป็นศีลบูชา ให้วิญญาณพ้นพาลภัย

(รับ) หลั่งไหลไม่สิ้นสุด เลือดพระบุตรยังหลั่งไหล
โอ้พระมหาไถ่ โปรดอภัยให้โลกา

2. พระองค์ทรงคร่ำครวญ อยู่ในสวนตรมอุรา
เหงื่อพลั่งหลั่งออกมา เป็นเลือดโซมชโลมกาย

3. ศัตรูใจเหี้ยมโหด มันลงโทษพระบุตรา
เฆี่ยนตีทั่วกายา เจ็บปวดหนักสักเพียงไร

4. เอาหนามแข็งคมสุด ทำมงกุฏสวมเกศา
สามหาวกล่าววาจา สบประมาทบาดพระทัย

5. ทรงแบกไม้กางเขน เหงื่อกระเซ็นโซมกายา
สามครั้งพระบุตรา ทรงล้มคว่ำคะมำไป

6. พระองค์เจ็บเต็มทน จนถึงบนเขากัลวาร์
ถูกตรึงหัตถ์บาทา พระมารดาแสนเศร้าใจ