โกละโกธา				บทเพลง : คริสเตียน

======================================

1. ข้าฯ ได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา ด้วยข้าฯ แบกบาปผิดแทบวิญญาณพัง
ที่นั่นข้าฯ สำนึกว่าโลกนี้หมดหวัง จนได้พบทางแห่งโกละโกธา

2. ที่โกละโกธาได้ยินเสียงอ้อนวอน พระบิดรพระพักตร์เปี่ยมความเมตตา
ที่นั่นเป็นที่พ้นภัยของคนชั่วช้า ข้าฯ กล้าเข้าไปด้วยน้ำตานองหน้า

3. ที่นั่นข้าฯ ได้พบความรักอย่างทราบซึ้ง ทรงถูกตรึงทรมานวรกาย
รอยบาดแผลเป็นที่ชำระลูกให้หาย ทุกข์มลายบาปผิดก็หลุดสิ้นไป

4. พระองค์ทนถูกทรมานก็เพื่อข้าฯ พญามารหมดฤทธิ์อำนาจของมัน
ความสันติสุขหลั่งไหลเข้าในชีวัน ข้าฯ จึงสรร (ระ) เสริญ
พระองค์เป็นนิจ