กางเขนชัย (1)		

===========================
รับ) กางเขนชัย จะครองราชัย
ช่วยเหลือ เรามั่นนิรันดร์ไป

1) โปรดทอแสงทองฉายส่องมา ให้ชาวโลกาซาบซ่านใจ
กางเขนคือธารรักหลั่งไหล เคียงไปกับธารเสรีธรรม

2) โปรดเถิด ประทานความกล้าหาญ แก่ผู้พิการและยากไร้
กางเขนคือความหวังแห่งใจ นำเราเข้าใกล้องค์ทรงธรรม

3) เชิญชวน มวลพี่น้องถ้วนหน้า พึ่งพา ร่มเงาพระหัตถ์ชัย
กางเขนคือความรอดปลอดภัย นำไปเมืองแมนพระบิดา