คำอธิษฐาน    			เอากุสติน

======================================

1) ท่านทั้งหลายจงเฝ้าอยู่กับเรา ภาวนาวิงวอนพระเมตตา
สักช่วงเวลามาร่วมใจ ปลอบประโลมบรรเทาใจให้แก่เรา

2) จิตใจเราแทบแตกสลาย เหงื่อไหลดุจดังสายโลหิต
เพราะบาปมากมายจึงต้องให้ชีวิต แทนความผิดของมนุษย์ทุกคน

(รับ) ขอให้กาลิกส์นี้จงผ่านไป โอ้องค์พระบิดาของข้าฯ
แต่ขออย่าให้เป็นไปตามใจข้าฯปรารถนา แต่ขอให้เป็นตามพระทัยพระองค์

3) ท่านทั้งหลายจงตื่นเฝ้ารอวัน อธิษฐานนำให้พ้นโพยภัย
และเปิดดวงใจพร้อมยอมมอบถวาย อีกทั้งร่างกายให้เป็นของพระองค์