จงภูมิใจ

======================================

(รับ) จงภูมิใจในกางเขนคริสตัง
ชีวิตและจิตพลัง ย่อมไหลหลั่งมาจากกางเขน

1) โอ้องค์พระบิดา โปรดส่งเมตตาแก่ข้าไท
ที่กราบทูลจริงใจ วอนพระทัยโปรดสดับฟัง

2) อาณาจักรคริสโต จงเติบโตไปทั่วโลกา
ให้ทุกคนบูชา ศรัทธาในพระองค์จริงจัง

3) ให้ชาวโลกทั่วกัน สบสุขสันติภาพถาวร
โปรดหลั่งมวลพระพร ดังสาครพวยพุ่งประดัง

4) เมตตาเกินประมาณ ทรงบันดาลให้หมู่พฤกษา
ออกดอกใบงามตา อีกผลตามมาดูสะพรั่ง