จากกัลวารีโอ   		ส. ดำเนินสดวก

======================================

1) จากเมืองมุ่งตรงกัลวารีโอ ร่มโพธิ์ชีวิตของเรานี่เอ๋ย
ร่มไทรที่รักหาใดเปรียบเปรย สุดเฉลยทุกข์ทนบนเนินแห่งนั้น

2) จากเนินไหลลงมาดังธารา โลหิตมังสาพาใจเป็นสุขนิรันดร์
ต่อชีวิตพระคริสต์มาผูกสัมพันธ์ โอ้ชีวันฉันขอจงรักภักดี

(รับ) แบกกางเขนฉันว่าลำบากยิ่งนัก แต่ด้วยความรักเหนือกว่าความทุกข์ที่มี
ท่านยอมทุกข์ทนจนสิ้นชีวี สิ้นครั้งนี้นำมาซึ่งความมีชัย

3) จากเนินกัลวารีโองามเด่น ดั่งเป็นชีวิตจิตใจ
เมื่อมองพระองค์ครั้งใด พระพรชัยไหลหลั่งดังธารา