นมัสการกางเขน		เอากุสติน โมลิ่ง S.J. 

======================================
(วันศุกร์ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์)
(สร้อยที่ 59)
(ก่อ) นี่คือไม้กางเขน ที่พระผู้ไถ่โลกได้ตรึงแขวนอยู่
(รับ) เชิญมากราบ นมัสการร่วมกันเถิด

(สร้อยที่ 61 - สลับกับบทเพลงสรรเสริญ)
มหากางเขนเป็นที่ไว้ใจ ข้าฯขอกราบไว้เชิดชูบูชา
เลิศล้ำกว่าไม้ในโลกวนา ผลิตผลล้นค่า ไถ่ทาสเป็นไท