ถ้ำเบธเลเฮม    		เนื้อร้อง: พ.อานามวัฒน์

(Hang Belem)
=========================================
เหมันต์คืนนั้นพระทรงบังเกิด พระทรงบังเกิด เกิด ณ ในโลกนี้ที่รางหญ้า
ถ้ำเบธเลเฮมรอนแรมแจ่มฟ้าธาตรี เทวาเทวีชุลีร้องก้องอวยชัย

บรรเลง (เชิญมาบรรเลง) ซ้องชัย (ให้คึกคักไป) พระผู้ทรงชัยบังเกิดกายเพื่อเรา
ชาวเรา (เชิญมาน้อมเกล้า) พร้อมใจ (มาดูทรงชัย) เพราะพระผู้ไถ่ลำเค็ญเข็ญใจ

ค่ำคืนสุกใสผู้ไถ่เกิดในโลกา นำคุณนานา เพื่อชาวประชามากมาย


1) ถ้ำเบธเลเฮม เทวัญสรรเสริญ ทรงจำเริญสรรเสริญคุณสุนทร
2) ถ้ำเบธเลเฮม ลาแกะหายใจ นำความอุ่นไอในคืนนี้เอย
3) ถ้ำเบธเลเฮม ชาวชุมพาบาล น้อมเกล้ากราบกรานชื่นชมสมใจ
4) ถ้ำเบธเลเฮม คุกเข่าเข้ามา พึ่งพระเมตตาหาใดไหนปาน