สุขสันต์คริสต์มาส   		เนื้อร้อง: อ.ประจงกิจ

(The Happy Christmas Comes Once More)
===========================
สุขสันต์คริสต์มาส มาถึงอีกครั้งหนึ่ง
สวรรค์กังวานซึ้ง แผ่นดินจึงแสนเปรมปรีดิ์
เทวาร้องสาธุการ ชุมพาบาลยินดี
สุขสันต์จงมี แก่ผู้ที่น้ำใจดี