สุขใจยามเมื่อคริสต์มาสมาถึง  		เนื้อร้อง: อ.ประจงกิจ

(I Am So Happy On Christmas Eve)
=======================

1. สุขใจยามเมื่อคริสต์มาสมาถึง คืนซึ่งพระเยซูประสูติมา
คืนนั้นดาราประกายดั่งสุริยา เทวาแซ่ซ้องก้องแผ่นดิน

2. สุขใจยามเมื่อคริสต์มาสมาถึง คืนซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้า
ประสูติมาช่วยให้ชาวเรารอดพ้น อำนาจปีศาจและความตาย