โรจนาแด่พระเจ้า    		เนื้อร้อง  อจ.ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา

(Angels We Have Heard On High)
==============================
1. ปวงเทวาฟากฟ้าดุรีย์ร่ำ ไพเราะเลิศล้ำสรรเสริญพระบุตรา
แนวนาเนินเขินเขากังวานกล้า ทั่วพสุธาแซ่ซ้องยินดี

(รับ) โร….........................จนา แด่พระเจ้าในที่สูงสุด (ซ้ำ)

2. ชุมพาบาลสงสัยนัยน์ตาตื่น ใยยามค่ำคืนมีเสียงดนตรี
ในดวงใจสุขเกษมปรีดิ์เปรมปรี่ พร้องสดุดีพร้อมผองเทวา
3. เชิญมาเบธเลเฮมพร้อมกันเถิด พระผู้ประเสริฐจากฟ้าลงมา
องค์กุมารคือพระคริสตราชา กราบก้มวันทาสรรเสริญทั่วกัน
4. กุมารน้อยวางนอนเหนือรางหญ้า ดูธรรมดาดั่งมนุษย์สามัญ
โยเซฟ-มารีย์สองประคองมั่น มอบรักเรานั้นแทนของขวัญบูชา