ระฆังเงิน   		เนื้อร้อง: อจ.ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา

(Silver Bells)
================================

1. หนทางแออัด ทุกเมืองแน่นขนัด สารพัดดูงามตา
ผู้คนชวนกันมาฉลองวันคริสต์มาส
หนูน้อยเริงร่า ทุกทุกใบหน้า ทุกอุรามีดนตรี
ทุกหนแห่งทุกที่จะมีเสียงเพลง

(รับ) ระฆังเงิน ระฆังเงิน เชิญมาบรรเลงเพลงวันคริสต์มาส
ระฆังเงิน ระฆังเงิน เชิญมาบรรเลงเพลงคริสต์มาส

2. สัญญาณไฟปรับ เขียวแดงสดสลับ แสงระยับจับมรรคา
ผู้คนหลั่งไหลมาฉลองวันคริสต์มาส
สายตาทุกคู่ เหมือนมีดาวอยู่ น้ำใจรู้ในแววตา
ทุกหนแห่งในหล้าจะมีเสียงเพลง