พระเจ้าให้มีความอุ่นใจ

(God Rest Ye Merry, Gentlemen)
======================

1. พระเจ้าให้มีความอุ่นใจ ทำไมมีความท้อแท้
จำไว้พระคริสต์ช่วยพ้นภัย เกิดในวันคริสต์มาสแน่
ช่วยพวกเราพ้นภัยของมาร เมื่อเราเจิ่นจากทางท่าน

(รับ) โอ้ข่าวเล้าโลมยินดีปรีดา ยินดีปรีดา
โอ้ข่าวเล้าโลม ยินดีปรีดา

2. จากฟ้าวิมานมีเทวัญ เป็นทูตแห่งพระบิดา
ไปหาผู้เลี้ยงแกะโดยพลัน แล้วบอกเล่าข่าวปรีดา
ว่าโอรสแห่งพระบิดา เกิดในดาวิดพารา
3. เทพเทวากล่าวว่าอย่ากลัว วันนี้ผู้ช่วยบังเกิด
ท่านทั้งหลายอย่าใจหมองมัว จงไปเฝ้ากุมารเถิด
พระองค์ปล่อยผู้เชื่อทุกคน ให้พ้นภัยมารมืดมน