พระคริสต์เสด็จมา จงยินดี!  		เนื้อร้อง:อ.ประจงกิจ

(Leise Rieselt Der Schnee)
========================

1. ยามเมื่อหิมะโปรยปราย ทะเลประกายแสงระยับตา
พนาค่ำคืนนั้นแสงเจิดจ้า พระคริสต์เสด็จมา จงยินดี!
2. พระกุมารยอมต้อยต่ำ พระองค์นำเราอบอุ่นใจ
ดาวส่องสุกใสเหนือแนวป่า พระคริสต์เสด็จมา จงยินดี!
3. คืนศักดิ์สิทธิ์ใกล้เข้ามา เทพเทวาร้องบรรเลง
ฟัง, ช่างเป็นเพลงงามสง่า พระคริสต์เสด็จมา จงยินดี!