เพลงระฆัง  		เนื้อร้อง  อจ.ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา

(Jingle Bells)
===========================

1. คริสต์มาสวันประเสริฐ แจ่มเจิดหัวใจสดชื่น
เชิญพี่น้องมาเริงรื่น ให้ครื้นเครงใจสุขล้น
มาร่วมร้องเพลงขานขับ ประดับสนวาวพราวต้น
เริงร่าแย้มยิ้มให้คนทุกคน ดุจฟ้าเบื้องบนบันดาล

(รับ) เพลงระฆัง กังวานไกล สดใสและเบิกบาน
มาขับร้อง ซ้องสาธุการ พระคริสต์กุมารบังเกิดแล้ว
เพลงระฆัง กังวานไกล สดใสและเบิกบาน
มาขับร้อง ซ้องสาธุการ พระคริสต์กุมารบังเกิด

2. นั่นมิใช่ใครอื่น ดาษดื่นน้องพี่ทั่วไป
ทุกคนทั้งไกลและใกล้ มาร่วมใจกันยินดี
ในวันพระคริสต์บังเกิด มาเถิดเราสามัคคี
สนุกร่วมกันสุขสันต์เปรมปรีดิ์ โลกนี้แสนสุขสำราญ