กุมารน้อย

=========================================

1) ทวยเทพแซ่ซ้องน้องพี่จงสุขศานต์ เยซูผู้ผ่านวิมานเมืองแมน
ทรงพระเมตตาชาตะสู่ดินแดน ทั่วโลกสุขแสนร่าเริงสราญ

(รับ) ใจรักภักดีพระแม่มารีย์ ปรานีโอบอุ้มฟูมฟักพระกุมาร
ไกวเปลเห่กล่อม ลูกน้อมบังคมก้มกราบกราน

2) โอ้กุมารน้อยใช่งามเลิศลอยล้ำ เกิดในที่ต่ำท่ามกลางแกะลา
ความจริงนั้นหรือคือองค์เทพราชา ทรงฤทธิ์มหิทธิ์ไม่มีใดปาน

3) โอ้พระกุมารลูกแจ้งอยู่เต็มใจ คือพระผู้ไถ่บาปร้ายราคี
เพื่อให้ทุกคนพ้นจากอเวจี นำทางอย่างดียอดชุมพาบาล