กุมารนี้คือผู้ใด			Old. English Melody

(What Child Is This) Arrangement by John Stainer
=========================================

1) โอ้พระกุมารนี้คือผู้ใด? บรรทมอยู่ในอ้อมแขนมารดา
เหล่าเทพเทวา ร้องสาธุการ ขณะชุมพาบาลเฝ้าชุมพา

(รับ) นี้คือพระคริสต์ราชา ซึ่งปวงเทวาแซ่ซ้องกังวาน
เร็ว, มานมัสการ กุมารน้อยของแม่มารีย์

2) ทองคำ กำยาน มดยอบล้ำค่า เป็นเครื่องบรรณาแด่พระราชา
เป็นจอมราชา และพระผู้ไถ่ จงเทิดทูนพระทรงชัยสถิตในใจ