ดาราประกายแจ่มฟ้า

============================
ดาราประกายแจ่มฟ้า เป็นสัญญาแน่นอน
ทูตสวรรค์ร้องอวยพร ประชากรเอ๋ยจงยินดี

กุมารน้อยประสูติแล้ว งามเพริศแพร้วไร้ราคี
เชิญประทับในชีวี เพื่อข้าฯนี้พ้นบาปเอย