บนผืนฟางรางหญ้า  		เนื้อร้อง อ.ประจงกิจ

===========================

1. ในยามค่ำคืน บนผืนฟางรางหญ้า
ท่ามกลางโคลา ฝูงชุมพาอยู่เรียงราย
มีจอมราชา เสด็จมาแสนวิไล
เป็นทารกใน รางหญ้าน้อยเบธเลเฮม
2. ปวงเทพเทวา ต่างแซ่ซ้องด้วยเสียงเพลง
ร่วมร้องบรรเลง ประกาศก้องในฟากฟ้า
สิริมงคล แด่พระเจ้าในที่สูงสุด
และสันติสุข แก่มนุษย์บนแผ่นดิน

3. บรรทมเถิด องค์พระคริสต์ราชา
บรรทมเถิด องค์พระกุมาร
บรรทมเถิด องค์พระคริสต์ราชา
บรรทมเถิด องค์พระกุมาร (ซ้ำข้อ 3)