เสียงก้อง

========================

1. ฟังเถิดเกิดเสียงสำเนียงก้องมา กระทบสิ่งนานา ณ ค่ำคืน
เร็วเถิดมัวช้าลุกมารีบตื่น เยซูมาฟื้นแสงคืนโลกเรา

2. ลูกแกะให้เราพระเจ้าส่งมา ลดหนี้ช่วยพาต่ำช้าซบเซา
ทุกคนจงร่วมน้ำตาพาเศร้า เพื่อน้อมวอนเร้าขอกรุณา

3. เจ้าแห่งแผ่นดินยอมสิ้นศักดิ์ศรี กลายเหมือนทาสมีร่างกายต่ำช้า
รับเป็นมนุษย์หวังรุดอุตส่าห์ สิ่งพระสร้างมามิพินาศไป

4. หรรษทานพระสวรรค์ประทาน มาชิดจิตมารดาพาผ่องใส
รหัสธรรมน้อมนำผู้ไถ่ ก่อนรู้รับไว้ในครรภ์มารดา

5. อ้อมอกพระนางบริสุทธิ์เพ็ญ บัดนั้นกลับเป็นวิหารจอมฟ้า
คงพรหมจรรย์ครบครันใดกว่า แม่ปฏิสนธิ์พระบุตรในครรภ์

6. พระเกียรติจงมีแด่พระบิดา และพระบุตราผู้เดียวทรงสรรพ์
พร้อมองค์ทรงฤทธิ์พระจิตทรงธรรม์ สุดกาลนิรันดร์ครบครันเสมอ