ราชาองค์พระผู้ไถ่จวนมา

(นพวารวันที่ 16-23 ธันวาคม)
=================================
(รับ) ราชาองค์พระผู้ไถ่จวนมา เชิญมานพไหว้วันทาเทอญ

1. จงยินดีบุตรีชาวซีออน เร่งร้อนโลดเต้นให้พอเถิดบุตรี ณ เยรูซาแลม
แจ่มแจ้งแล้วนะองค์พระเจ้าจะเสด็จมา
และวันนั้นจะเกิดแสงสว่างใหญ่หลวง
ภูเขาทั้งปวงจะเกิดความดูดดื่ม เหล่าเนินจะซึมเป็นน้ำนมและน้ำผึ้งออกมา
เพราะประกาศกยิ่งใหญ่จะเสด็จมาแล้ว มาจัดแนวใหม่เสริมสร้างเยรูซาแลม

2. ดูเถิดพระจะเสด็จมาเป็นมนุษย์ เป็นบุตรในตระกูลดาวิด
มาประทับบนบัลลังก์ เพื่อภายหลังท่านทุกคนจะเห็นและใจเปรมปรีดิ์

3. พระเจ้าผู้ปกเกล้าชาวเราจะเสด็จมา เป็นราชาศักดิ์สิทธิ์ในอิสราเอล
ทรงมงกุฎแสนยานุภาพเหนือพระเศียรของพระองค์
และทรงปกครองทั่วแดนทะเล
และทั่วเสมาบนดินทั้งลำน้ำทุกแดนหมดแสนกว้างใหญ่ไกลสุด

4. ฟังเถิดพระเจ้าตรัสว่าจะปรากฏมา ไม่ทรงเสียวาจาแน่นอน
หากผ่อนเวลากาลต่อไป วางใจรอพระองค์
ทรงเสด็จมาแน่แท้ และไม่เนิ่นนาน

5. พระองค์เสด็จมาดังฝนเย็นชื่นฉ่ำ สิ่งชอบธรรมจะเกิดมีในสมัยของพระองค์
สันติมั่นคงจะมียืนนาน จะมีคนมานมัสการล้วนราชาทุกแดนดิน
ชาวชนทั้งสิ้นพร้อมร่วมบริการพระองค์

6. ทารกน้อยจะสมภพมาเพื่อเรา พระนามของเขาคือพระเจ้าทรงพลัง
จะประทับเหนือบัลลังก์ดาวิดอัยกาของพระองค์ ทรงครองราชย์เป็นราชา
ได้รับรัชทายาทอำนาจของพระองค์เต็มเปี่ยม

7. เบธเลเฮมเอ๋ยเจ้าเป็นนครพระเจ้าสูงสุดเทียว
จากเจ้าแห่งเดียวบังเกิดพระผู้ครองอิสราเอล
เกิดพระองค์นี้เหมือนแม้นเริ่มสมัยกาลนิรันดร
ทรงรับการยอกรกลางมนุษย์ ทั่วผืนแผ่นดิน
โลกเราทั้งสิ้นจะมีสุขสันต์ เมื่อถึงเวลาพระองค์เสด็จ

(นพวารวันที่ 24 ธันวาคม)
8. พรุ่งนี้แลถึงวันพระเจ้าทำลายความชั่วช้าในโลกเรา
เหตุด้วยพระเจ้าผู้ไถ่เริ่มครองราชย์เหนือปวงชาวโลกา