เชิญเถิดอิมมานูเอล

(O Come, O Come, Emmanuel)
====================================

1) เชิญเถิดเชิญเถิดอิมมานูเอล องค์พระผู้ไถ่ชนอิสราเอล
ผู้ร้องครวญคร่ำร่ำไห้ไม่สร่าง เชิญรีบเร่งไปพบพระบุตรา

(รับ) ยินดีปรีดา อิมมานูเอล ที่ทรงมาช่วยชนอิสราเอล

2) เชิญเถิดเชิญเถิดองค์แสงอรุณ เชิญมาชูชื่นใจผู้พึ่งบุญ
เชิญมาขับไล่ความมืดออกไป ไล่เงาความตายอย่าให้กล้ำกราย

3) องค์ทรงฤทธิ์เดชผู้ถือกุญแจ เชิญไขประตูสวรรค์เบื้องบน
ให้ชนมุ่งไปปลอดภัยนานา ปวงอันตรายอย่าได้ราวี