เชิญเสด็จพระมหาไถ่

================================

(รับ) อัญเชิญองค์พระมหาไถ่ ลงมาเร็วไวให้ลูกพึ่งบุญ
โอ้องค์ธารามหาคุณ การุญลูกทรงลงมา

1) ลูกใจมัวเมา เศร้าในวิญญาณ
ต้องทรมานทุกทิวาวาร ทุกราตรีกาลมิได้สร้างซา
หากลูกทอดทิ้งยิ่งทุกข์ทน เพราะมารผจญแข็งแรงยิ่งกว่า
โปรดเถิดพระองค์ทรงลงมา วิญญาณ์ลูกคงอบอุ่น

2) โปรดอย่าขึ้งโกรธ โทษลูกมากมาย
โปรดยั้งพระทัยลูกขอวอนไหว้ วิงวอนจริงใจให้ทรงลงมา
ลูกมีความหวังอย่างแน่นอน หวังในพระพรและพระเมตตา
ลูกคอยหงอยเหงาเศร้าวิญญาณ์ ขอทรงลงมาเกื้อกูล

3) ลงมาช่วยนำ ความีโชคชัย
ศัตรูน้อยใหญ่ที่คอยกล้ำกราย จงพินาศไปอย่าได้ต้านทาน
โปรดปิดประตูอเวจี อุ้มชูลูกนี้ชี้ทางสวรรค์
โปรดลงมาเถิดพระทรงธรรม์ บันดาลโชคชัยไพบูลย์

4) วันหนึ่งลูกคง พบองค์ทรงชัย
ลูกหวังไว้ใจสรรเสริญอวยชัย ชั่วนิรันดร์ไปท่ามกลางเทวา
โปรดทรงลงมาอย่าช้านาน ลงมาประทานคำมั่นสัญญา
ลูกอยู่โดดเดี่ยวเปลี่ยววิญญาณ์ ลงมาโปรยปรายพระคุณ