เชิญพระเยซูเสด็จมา

====================================

(รับ) เชิญพระเยซูเสด็จมา อยู่ท่ามกลางชาวเราเทอญ

1) บรรดาชาวโลกทั้งหลาย กระหายรอคอยที่พึ่งพิง
แท้จริงเราถูกจองล้างจากศัตรูอยู่ทุกวัน ชาวโลกจะต้องรับโทษทัณฑ์
ด้วยผลอันเนื่องแต่บาปกรรม โปรดช่วยนำลูกปลอดภัย

2) บรรดาชาวโลกทั้งหลาย กระหายรอคอยประทีปทอง
เพื่อมาส่องแสงสว่างในท่ามกลางความมืดมน ชื่นใจในรสแห่งธรรม
อุ่นใจไม่มีจืดจางไป เปรียบได้รับแสงอรุณ

3) บรรดาชาวโลกทั้งหลาย กระหายความรักที่แท้จริง
โปรดส่งพระเยซูเจ้ามาสอนเราให้รักกัน โลกเต็มไปด้วยความชิงชัง
เข้าฝังอยู่ในดวงใจ โปรดให้ความรักแก่เรา

4) บรรดาชาวโลกทั้งหลาย กระหายหวังความสุขสันต์แท้
ลูกคงได้เพียงความเศร้าเหงาใจไม่เว้นวัน พระองค์โปรดช่วยผ่อนคลาย
ทำลายความเศร้างให้สูญไป จะได้รับความสุขสันต์