อยากพบประสบแม่

===============================

1) อยากพบประสบแม่ จงฟังแต่คำแม่สอน
เมตตาประชากร มานะเอื้อเกื้อการุญ
หมู่มิตรและอมิตร ก็จงคิดช่วยเจือจุน
พระองค์คงเกื้อหนุน ให้ลูกพบกับมารดา

2) อยากพบประสบแม่ ก็อย่าแพ้แก่ตัณหา
โลภหลงและโกรธา ปีศาจร้ายใจทมิฬ
เมื่อมันกระชั้นเรียก อย่าสำเหนียกสำเนียงยิน
พักตร์ลูกก็คงผิน ไปเห็นหน้ามาตุรงค์

3) อยากพบประสบแม่ ก็ให้แผ่น้ำจิตจง
รักต่อพระผู้ทรง สุจริตด้วยเต็มใจ
คุณท่านหมั่นสรรเสริญ บ่มิเมินเสมอไป
ดั่งนี้ก็คงได้ ประสบแม่นฤมลทิน

4) อยากพบประสบแม่ ให้หมั่นแก้บาปรับศีล
เมื่อตนมีราคิน อุบัติดลเป็นบาปกรรม
จงขอสารภาพ ษมาบาปที่ตนทำ
เช่นนี้แหละชักนำ ให้พบแม่พระทรงญาณ