ทุกคนจงพร้อมกัน

=========================

1. ทุกคนจงพร้อมกัน อภิวันท์แม่มารี
จักเลิศประเสริฐศรี สวัสดีมีพระพร

(รับ) อาเว อาเว อาเวมารีอา อาเว อาเว อาเวมารีอา

2. เคารพพระมารดา ดวงวิญญาณ์จึงถาวร
พระบุตรสุดบวร จะไม่จรจากเราไป

3. ผู้สวดบทอาเว จะพ้นเล่ห์เหล่ามารภัย
จะอยู่ ณ หมู่ใด ย่อมมีชัยทุกเวลา

4. อาเวแม่เลิศล้ำ เป็นบทนำไถ่โลกา
เป็นบทเทวดา ภาวนาเหมือนกับเรา

5. วิญญาณที่มีโทษ อาเวโปรดโทษบรรเทา
ทุกข์ร้อนผ่อนบางเบา ด้วยแม่เจ้าชอบพระทัย

6. อยากให้แม่สรวลเส สวดอาเวทุกวันไป
เลิศจริงยิ่งมาลัย ลอยขึ้นไปถึงเมืองฟ้า

7. ศรัทธาเรามีน้อย สวดบ่อยบ่อยมีเวลา
พระพรจะลงมา เพิ่มศรัทธาให้ร้อนรน

8. อาเวสวดทุกวัน จะประกันเมื่ออับจน
โปรดให้ได้กุศล เมื่อวายชนม์สู่นิรันดร์